اطلاع رسانی در خصوص استفاده ی امن از فضای مجازی از آن دسته دانش افزایی هایی ست که به نظرم باید جزئی از زندگانی روزمره ی کاربران اینترنت باشد .
متاسفانه امروز به واسطه ی عدم استفاده از شبکه ی ملی اطلاعات در کشورمان ، اینترنت امن ، سریع ، آسان و ارزان نداریم و به قول رهبری عزیزمان استفاده از اینترنت در کشور ما اگرچه از نعمت های بزرگ الهی است اما مثل یک جریان افسار گسیخته نیز هست .
و این جریان افسار گسیخته گاهی با خود می برد آن چیزهایی که نباید ببرد .
در سالجاری متعدد از خواهران بزرگوارم در سنین مختلف شنیدم که در فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند و تصاویر و اطلاعات شخصی شان در اختیار عموم قرار گرفته است …