تقویت هویت دینی و تعمیق آگاهی‌ها و باورهای اعتقادی نسل جوان، ایجاد فضای گفت‌وگو و هم‌اندیشی، ایجاد روابط مناسب میان ائمه جماعت، مربیان و اساتید با جوانان حول محور دین و مقابله با تبلیغ سوء و القاء شبهات در خصوص ناکارآمدی دین و همچنین پاسخ حضوری به شبهات و نیازهای فرهنگی نسل جوان از اهداف برگزاری این برنامه بود.

لینک خبر +
لینک خبر +