حدیث عنوان بصری از جمله سلسله مباحثی ست که به صورت هفتگی در جمع عاشقان اهل بیت علیهم السلام در هیأت حضرت علمدار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
در سال جدید به حول و قوه ی الهی مبحث جدید پیرامون تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه را در پیش خواهیم گرفت .
همچنین آموزش مباحث مربوط به کلیات طب اسلامی از جمله مباحثی ست که در سال جدید به صورت مدون و آموزشی به آن خواهیم پرداخت .