حضرت اباعبدالله الحسین برای تعیین میزان شباهت حضرت علی اکبر به رسول گرامی اسلام سه وجه بیان می فرمایند :
الف : خَلق ( شباهت ظاهری )
ب : خُلق ( شباهت درونی )
ج : منطق ( لهجه و نوع گفتار )
و اما “منطق” در خصوص فرمایش حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا برای حضرت علی اکبر در دو معنا به کار رفته است :
اول: لهجه ی حضرت علی اکبر و تونالیته ی صدای ایشان
دوم : ادبیات گفتاری ایشان چه در خصوص ادای مخارج حروف و چه در نظم سخن گفتن

در این چند روزی که در خصوص ظاهر حضرت علی اکبر بر طبق فرمایش پدرشان مطالعه می کردم به نکته ای دقت کردم و آنهم اینکه :

امام حسین علیه السلام اگر از همان روزی که چشم بازکرده باشند پیامبر را دیده باشند ، از ۵۵ سالگی پیامبر را دیده اند در حالیکه حضرت علی اکبر علی ما نقل در کربلا ۲۸ سال سن داشته اند و این جوان ۲۸ ساله آنقدر شبیه به پیامبر بوده است که همه با دیدنش به یاد پیامبر می افتادند .

ظاهرا در بین معصومین علیهم صلوة الله امام مجتبی علیه السلام در بالا تنه بسیار شباهت به پیامبر داشته اند اما شیوه ی سخن گفتن و لهجه ی ایشان شبیه به پیامبر نبوده است اما حضرت علی اکبر در تمام وجوه ( حتی انتخاب نوع عطر ، پوشش و پیچیدن عمامه هم ) شبیه به رسول گرامی اسلام بودند .